Obudowy

Posiadamy w stałej ofercie obudowy do każdego rodzaju wsuwek i nasuwek. Nasze produkty spełniają wymagane normy jakościowe i występują w różnych klasach palności.
Rodzaje obudów:

  • Obudowy nasuwek 2,8
  • Obudowy nasuwek 4,8
  • Obudowy nasuwek 4,8 Low Insertion
  • Obudowy nasuwek 4,8 Safety
  • Obudowy nasuwek 6,3
  • Obudowy nasuwek 6,3 Low Insertion
  • Obudowy nasuwek 6,3 Rast 5 mm
  • Obudowy nasuwek 6,3 Safety
  • Obudowy nasuwek 7,7
  • Obudowy wsuwek 6,3
  • Obudowy nasuwek z wsuwką
  • Obudowy nasuwek wielopolowe


Inarca posiada takie obudowy, które moją klasę palności V2 i spełniają GWT, jak również takie, które są w klasie palności V0 i też spełniają GWT.

Klasa palności V2:

W pionowym teście palności samogaśnięcie musi nastąpić średnio po 25 sekundach (w pojedynczych przypadkach czas ten nie może przekroczyć 30 sekund). Krople stopionego materiału mogą zapalić umieszczoną poniżej watę.
Czas dopalania się nie może jednak przekroczyć 60 sekund.

 

Klasa palności V1

W pionowym teście palności samogaśnięcie musi nastąpić również średnio po 25 sekundach (w pojedynczych przypadkach czas ten nie może przekroczyć 30 sekund). Spadające krople stopionego materiału nie mogą zapalić umieszczonej poniżej waty.
Dopalanie się materiału musi się zakończyć po upływie 30 sekund.

 

Klasa palności V0

W pionowym teście palności samogaśnięcie musi nastąpić średnio w czasie krótszym niż 5 sekund
(w pojedynczych przypadkach czas ten nie może przekroczyć 10 sekund). Spadające krople stopionego materiału nie mogą zapalić umieszczonej poniżej waty, a dopalanie się materiału musi się zakończyć po upływie 30 sekund.

Hatko electronics
IMP